ALEGE INTERCRIS

La scoala de soferi INTERCRIS , anul a venit cu automobile noi !
 

 
 
Tulcea Scoala de Soferi InterCris - Categoriile B, C, CE  - Categ. C+CE - Informatii scolarizare - Tulcea Scoala de Soferi InterCris - Noi te facem Sofer
afla mai multe

Stiri » Categ. C+CE - Informatii scolarizare - 07.02.2014

Categ. C+CE - Informatii scolarizare

1. PREZENTARE

a) Categoria C:

1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D, sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 Kg. şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

b) Categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 Kg.

2. CURSUL AUTO

DURATA CURSULUI este de:

9 săptămâni atunci când efectuează pregatirea concomitent cu cea necesară obţinerii permisului de conducere categoria B, timp în care efectuează 60 ore de pregătire teoretică şi 40 ore de pregătire practică în traseu.

- 8 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime mai mica de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 36 ore de pregătire practică în traseu.

7 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică, în traseu.

     Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

OBLIGATIILE CURSANTULUI

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
- să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

3. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

- VÂRSTA 21 de ani fără trei luni;

- Apt din punct de vedere medical şi patologic;

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate.

S.C. INTERCRIS S.R.L. oferă contra cost suportul de curs necesar : Legislaţie rutieră, Întrebări şi răspunsuri.

4. DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

- Fişa de şcolarizare eliberată de Şcoală;

- Cerere de înscriere la examen ''Domnule Şef Serviciu'';

- Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);

- Chitanţa ce reprezintă taxa de examinare;

- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau la Trezorerie

Copii - carte de identitate, permis de conducere.

5. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, pe traseu.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect. 
Proba practică constă în conducerea autocamionului în traseu.

 

CATEGORIA CE


1. PREZENTARE
Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.


2. CURSUL AUTO

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria CE durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică.

Obligaţiile cursantului:

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea de identitate şi caietul cursantului;
- să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

3. CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

- Să posede permis de conducere categoriile B şi C.
- Apt din punct de vedere medical şi psihologic.
- Vârsta: 21 ani, fără trei luni.
- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) cu exceptia cazurilor cand a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1) din O.U.G. 195/2002.

4. DOSARUL PENTRU EXAMEN cuprinde:

- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală (se completează prin dactilografiere);
- Cerere de înscriere la examen, ''Domnule Sef Serviciu'';
- Chitanţa ce reprezintă taxa de examinare;
- Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
- Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C. sau Trezorerie;
- Copie: carte de identitate şi permis de conducere.

5. EXAMENUL

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. 
Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 11 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 15 minute. După 3 răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 9 întrebări corect rezolvate. Proba practică constă în conducerea autocamionului cu remorca în traseu.