ALEGE INTERCRIS

Cu scoala noastra de soferi , vei lua permis !
Prin continuarea in vederea accesarii site-ului intercris.ro 
declarati ca ati citit si ati inteles Politica de confidentialitate
disponibil la https://www.intercris.ro/stiri/politica-aplicare-gdpr-25/
 
 
Tulcea Scoala de Soferi InterCris - Categoriile B, C, CE  - Categ. C+CE - Informatii scolarizare - Tulcea Scoala de Soferi InterCris - Noi te facem Sofer
afla mai multe

Stiri » Categ. C+CE - Informatii scolarizare - 07.09.2020

1. PREZENTARE

a) Categoria C:

1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D, sau D1, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 Kg  si care este proiectat fi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducatorului auto;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

b) Categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 Kg.

2. CURSUL AUTO

DURATA CURSULUI este de:

- 7 saptamâni atunci când efectueaza pregatirea concomitent cu cea necesara obtinerii permisului de conducere categoria B, timp în care efectueaza 60 ore de pregatire teoretica si 40 ore de pregatire practica în traseu.

- 6 saptamâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime mai mica de un an, timp în care efectueazÄ 50 ore de pregÄtire teoreticÄ si 36 ore de pregÄtire practicÄ în traseu.

- 5 saptamâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectueazÄ 50 ore de pregÄtire teoreticÄ si 30 ore de pregatire practicÄ, în traseu.

     PregÄtirea teoreticÄ o precede pe cea practica.

OBLIGATIILE CURSANTULUI

- sÄ se prezinte la orele de pregÄtire teoreticÄ si practicÄ în stare psiho-fizicÄ corespunzÄtoare;
- sÄ posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate si caietul cursantului;
- sÄ respecte programa de învaÅtÄmânt si indicatiile instructorului auto;
- sÄ promoveze testele finale de absolvire a scolii.

3. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

CONDITII PENTRU ÎNSCRIERE

- VÂRSTA 21 de ani 

- Apt din punct de vedere medical si patologic;

- SÄ nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevÄzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu exceptia cazurilor când a întrunit una din situatiile prevÄzute la art.116 alin.(1).

La înscriere este necesarÄ achitarea cel putin a primei rate si prezentarea documentului de identitate.

S.C. INTERCRIS S.R.L. oferÄ contra cost suportul de curs necesar : Legislatie rutierÄ, ÎntrebÄri si rÄspunsuri.

4. DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

- Fisa de Scolarizare eliberatÄ de scoalÄ;

- Cerere de înscriere la examen ''Domnule Sef Serviciu'';

- Cazier judiciar (cu mentiunea, pentru examen auto);

- Chitanta ce reprezintÄ contravaloarea permisului de conducere plÄtite la CEC BANK sau la Trezorerie

Copii - carte de identitate, permis de conducere.

5. EXAMENUL AUTO

Examenul constÄ într-o probÄ teoreticÄ si una practicÄ, pe traseu.
Proba teoreticÄ se sustine pe calculator si constÄ în rezolvarea unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie ce contine 26 de întrebÄri. Timpul afectat rezolvÄrii unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebÄri rezolvate corect. 
Proba practicÄ constÄ în conducerea autocamionului în traseu.

 

CATEGORIA CE


1. PREZENTARE
Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trÄgÄtor din categoria C si o remorcÄ sau semiremorcÄ a cÄrei masÄ totalÄ autorizatÄ este mai mare de 750 Kg.


2. CURSUL AUTO

Cursul pentru obÅ£inerea permisului auto categoria CE dureazÄ 2 sÄptÄmâni, timp în care se efectueazÄ 10 ore de pregÄtire teoreticÄ si 10 ore de pregatire practicÄ.

Obligatiile cursantului:

- sÄ se prezinte la orele de pregÄtire teoreticÄ si practicÄ în stare psiho-fizicÄ corespunzÄtoare;
- sÄ posede asupra sa cartea de identitate si caietul cursantului;
- sÄ respecte programa de învÄtÅmânt si indicatiile instructorului auto;
- sÄ promoveze testele finale de absolvire a scolii.

3. CONDIÅ¢II PENTRU ÎNSCRIERE

- SÄ posede permis de conducere categoriile B si C.
- Apt din punct de vedere medical si psihologic.
- Vârsta: 21 ani.
- SÄ nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevÄzute la art. 24 alin.(6) cu exceptia cazurilor cand a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1) din O.U.G. 195/2002.

4. DOSARUL PENTRU EXAMEN cuprinde:

- Fisa de scolarizare eliberatÄ de scoalÄ (se completeazÄ prin dactilografiere);
- Cerere de înscriere la examen, ''Domnule Sef Serviciu'';
- Cazier judiciar (cu mentiunea pentru examen auto);
- Chitanta care reprezintÄ contravaloarea permisului de conducere, plÄtitÄ la C.E.C. sau Trezorerie;
- Copie: carte de identitate si permis de conducere.

5. EXAMENUL

Examenul constÄ într-o probÄ teoreticÄ si una practicÄ. 
Proba teoreticÄ se sustine pe calculator si constÄ în rezolvarea unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie si întrebÄri specifice. Chestionarul contine 11 întrebÄri. Timpul afectat rezolvÄrii unui chestionar este de 15 minute. DupÄ 3 rÄspunsuri gresite, proba teoreticÄ se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 9 întrebÄri corect rezolvate. Proba practicÄ constÄ în conducerea autocamionului cu remorca în traseu.